Zmluvné poisťovne


  • (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
    (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)

  • Poskytujeme vyšetrenia pre samoplatcov.